Download và setup phần mềm máy in Epson Stylus T25

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus T25 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus T25 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus T25 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus T25 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T25

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus T25 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus T25, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus T25 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus T25

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson Stylus T25 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus T25 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T25 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus T25 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus T25 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus T25, driver cài đặt máy in Epson Stylus T25 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus T25, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus T25 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus T25 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus T25 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus T25 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus T25 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus T25 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus T25 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus T25 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus T25 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus T25 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus T25 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus T25.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm setup máy in Epson Stylus T25

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus T25 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus T25 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus T25 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.