Download và setup phần mềm máy in Epson WorkForce DS-5500N

Cách tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-5500N và cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-5500N cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson WorkForce DS-5500N là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce DS-5500N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-5500N

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce DS-5500N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson WorkForce DS-5500N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce DS-5500N thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson WorkForce DS-5500N

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson WorkForce DS-5500N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-5500N của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson WorkForce DS-5500N sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson WorkForce DS-5500N có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-5500N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-5500N, driver máy in Epson WorkForce DS-5500N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-5500N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-5500N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-5500N hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-5500N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-5500N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce DS-5500N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-5500N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-5500N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-5500N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-5500N hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce DS-5500N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-5500N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-5500N.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson WorkForce DS-5500N

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-5500N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce DS-5500N vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-5500N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.