Download và setup phần mềm máy in Epson WorkForce DS-60000

Cách tải driver máy in Epson WorkForce DS-60000 và cấu hình phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-60000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce DS-60000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson WorkForce DS-60000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000 thì chúng ta cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-60000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-60000 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-60000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000, driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-60000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-60000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce DS-60000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-60000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-60000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-60000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce DS-60000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-60000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-60000.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson WorkForce DS-60000

– Với Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson WorkForce DS-60000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce DS-60000 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson WorkForce DS-60000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.