Tải và cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition, phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition

– Với Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 Designer Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.