Tải và cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF và cài đặt driver cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF thì bạn cần lấy về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF, phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-3540DTWF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-3540DTWF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce WF-3540DTWF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-3540DTWF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF

– Với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-3540DTWF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.