Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser C1600

Cách tải driver máy in Epson AcuLaser C1600 và setup driver máy in Epson AcuLaser C1600 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson AcuLaser C1600 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser C1600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1600

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser C1600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C1600 thì bạn cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C1600

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson AcuLaser C1600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C1600 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson AcuLaser C1600 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson AcuLaser C1600 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1600, phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C1600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C1600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C1600 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C1600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C1600 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C1600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C1600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C1600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser C1600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C1600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C1600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C1600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C1600.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C1600

– Với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C1600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C1600 vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser C1600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.