Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser CX21NF

Cách tải driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21NF và setup phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21NF cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser CX21NF là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21NF khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21NF

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser CX21NF khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21NF, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX21NF thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX21NF

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX21NF lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX21NF của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách lấy phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21NF sau đó tiến hành setup.

Driver Epson AcuLaser CX21NF có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21NF là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX21NF, phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21NF sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX21NF, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX21NF và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser CX21NF hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX21NF không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX21NF về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser CX21NF hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX21NF hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX21NF cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson AcuLaser CX21NF cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX21NF hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX21NF hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX21NF tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX21NF.

Cách setup driver máy in Epson AcuLaser CX21NF

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX21NF lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX21NF vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX21NF như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.