Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson ELPDC20

Nếu bạn đang muốn tải xuống phần mềm setup máy in Epson ELPDC20, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm driver máy in Epson ELPDC20 và cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson ELPDC20 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson ELPDC20 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson ELPDC20 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson ELPDC20

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson ELPDC20 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson ELPDC20, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson ELPDC20 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson ELPDC20

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson ELPDC20 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson ELPDC20 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download phần mềm cài đặt máy in Epson ELPDC20 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson ELPDC20 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson ELPDC20 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson ELPDC20, driver setup máy in Epson ELPDC20 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson ELPDC20, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson ELPDC20 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson ELPDC20 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson ELPDC20 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson ELPDC20 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson ELPDC20 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson ELPDC20 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson ELPDC20 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson ELPDC20 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson ELPDC20 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson ELPDC20 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson ELPDC20 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson ELPDC20.

Hướng dẫn setup phần mềm setup máy in Epson ELPDC20

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson ELPDC20 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson ELPDC20 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson ELPDC20 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.