Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Perfection V550 Photo

Cách tải driver setup máy in Epson Perfection V550 Photo và cài đặt driver setup máy in Epson Perfection V550 Photo cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Perfection V550 Photo là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Perfection V550 Photo khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Perfection V550 Photo

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Perfection V550 Photo khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Perfection V550 Photo, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection V550 Photo thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Perfection V550 Photo

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Perfection V550 Photo lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Perfection V550 Photo của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver setup máy in Epson Perfection V550 Photo sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Perfection V550 Photo có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Perfection V550 Photo là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Perfection V550 Photo, driver setup máy in Epson Perfection V550 Photo sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Perfection V550 Photo, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Perfection V550 Photo và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Perfection V550 Photo hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Perfection V550 Photo không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Perfection V550 Photo về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Perfection V550 Photo hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Perfection V550 Photo hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Perfection V550 Photo cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Perfection V550 Photo cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Perfection V550 Photo hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Perfection V550 Photo hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Perfection V550 Photo tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Perfection V550 Photo.

Cách setup driver máy in Epson Perfection V550 Photo

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Perfection V550 Photo lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Perfection V550 Photo vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Perfection V550 Photo như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.