Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1500

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500 và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 1500 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 1500 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1500

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 1500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 1500 thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1500

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 1500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 1500 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson Stylus Photo 1500 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1500, phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 1500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 1500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo 1500 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 1500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 1500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo 1500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 1500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 1500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 1500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 1500 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 1500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 1500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 1500.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 1500

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 1500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo 1500 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 1500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.