Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 830

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo 830 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo 830 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 830

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo 830 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 830 thì bạn cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 830

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 830 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 830 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 830 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 830 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 830, driver máy in Epson Stylus Photo 830 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 830, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 830 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 830 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 830 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 830 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 830 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 830 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 830 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo 830 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 830 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 830 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 830 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 830.

Hướng dẫn setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 830

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson Stylus Photo 830 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Photo 830 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo 830 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.