Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4800 và setup driver máy in Epson Stylus Pro 4800 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4800 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 4800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Pro 4800, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Pro 4800 thì bạn cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4800 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4800 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800, phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4800 hoặc driver cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 4800 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4800 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4800.

Cách cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4800 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson Stylus Pro 4800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.