Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Pro 4880 và cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4880 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Pro 4880 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson Stylus Pro 4880, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4880 thì bạn cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 4880

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4880 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Pro 4880 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4880 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880, driver setup máy in Epson Stylus Pro 4880 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4880, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4880 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4880 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 4880 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4880 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4880 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 4880 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4880 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4880 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4880 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4880.

Cách setup driver máy in Epson Stylus Pro 4880

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4880 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus Pro 4880 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4880 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.