Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2010W

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2010W và cài đặt driver máy in Epson WorkForce WF-2010W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce WF-2010W là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson WorkForce WF-2010W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-2010W

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson WorkForce WF-2010W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2010W, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2010W thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-2010W

Nếu như bạn không cài phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2010W lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce WF-2010W của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce WF-2010W sau đó tiến hành setup.

Driver Epson WorkForce WF-2010W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson WorkForce WF-2010W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2010W, driver máy in Epson WorkForce WF-2010W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce WF-2010W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce WF-2010W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce WF-2010W hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce WF-2010W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce WF-2010W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce WF-2010W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce WF-2010W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce WF-2010W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson WorkForce WF-2010W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce WF-2010W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson WorkForce WF-2010W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce WF-2010W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce WF-2010W.

Hướng dẫn cài đặt driver setup máy in Epson WorkForce WF-2010W

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2010W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson WorkForce WF-2010W vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce WF-2010W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.