Tải và cài đặt phần mềm máy in Epson XP-403

Cách tải driver cài đặt máy in Epson XP-403 và cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson XP-403 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson XP-403 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson XP-403 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson XP-403

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson XP-403 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson XP-403, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson XP-403 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson XP-403

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson XP-403 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson XP-403 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson XP-403 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson XP-403 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cài đặt máy in Epson XP-403 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson XP-403, driver máy in Epson XP-403 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson XP-403, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson XP-403 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson XP-403 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson XP-403 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson XP-403 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson XP-403 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson XP-403 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson XP-403 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson XP-403 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson XP-403 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson XP-403 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson XP-403 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson XP-403.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson XP-403

– Đối với Windows OS sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson XP-403 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson XP-403 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson XP-403 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.