Tải và cấu hình driver máy in Epson AcuLaser C8500

Cách tải phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C8500 và cấu hình driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C8500 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C8500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser C8500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C8500

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C8500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C8500, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C8500 thì chúng ta cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C8500

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C8500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C8500 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C8500 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C8500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C8500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C8500, phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C8500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C8500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C8500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser C8500 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C8500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C8500 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C8500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C8500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C8500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C8500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C8500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C8500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C8500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C8500.

Hướng dẫn cài đặt driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C8500

– Đối với Windows sau khi tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C8500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson AcuLaser C8500 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C8500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.