Tải và cấu hình driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One

Cách tải driver setup máy in Epson Artisan 800 All-in-One và cấu hình driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Artisan 800 All-in-One khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Artisan 800 All-in-One

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Artisan 800 All-in-One lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Artisan 800 All-in-One của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver cấu hình máy in Epson Artisan 800 All-in-One sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Artisan 800 All-in-One có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Artisan 800 All-in-One, driver cài đặt máy in Epson Artisan 800 All-in-One sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Artisan 800 All-in-One, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Artisan 800 All-in-One và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Artisan 800 All-in-One hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Artisan 800 All-in-One không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Artisan 800 All-in-One về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Artisan 800 All-in-One hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Artisan 800 All-in-One hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Artisan 800 All-in-One cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Artisan 800 All-in-One cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Artisan 800 All-in-One hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Artisan 800 All-in-One hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Artisan 800 All-in-One tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Artisan 800 All-in-One.

Hướng dẫn setup phần mềm driver máy in Epson Artisan 800 All-in-One

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Artisan 800 All-in-One lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson Artisan 800 All-in-One vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Artisan 800 All-in-One như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.