Tải và cấu hình driver máy in Epson EMP-TS10

Bạn đang muốn lấy về driver setup máy in Epson EMP-TS10, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EMP-TS10 và cấu hình driver cấu hình máy in Epson EMP-TS10 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson EMP-TS10 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-TS10 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson EMP-TS10

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson EMP-TS10 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-TS10, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-TS10 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-TS10

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson EMP-TS10 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-TS10 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver máy in Epson EMP-TS10 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-TS10 có chức năng gì?

– Phần mềm driver setup máy in Epson EMP-TS10 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-TS10, phần mềm setup máy in Epson EMP-TS10 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-TS10, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-TS10 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson EMP-TS10 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-TS10 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-TS10 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-TS10 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-TS10 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-TS10 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-TS10 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-TS10 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-TS10 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-TS10 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-TS10.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson EMP-TS10

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson EMP-TS10 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-TS10 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-TS10 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.