Tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 4900

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4900 và setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Pro 4900 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 4900 thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson Stylus Pro 4900 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 4900 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4900 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4900, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 4900 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 4900, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 4900 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 4900 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 4900 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Pro 4900 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 4900 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 4900 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 4900 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Pro 4900 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Pro 4900 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 4900 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 4900.

Hướng dẫn setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 4900

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi download về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Pro 4900 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 4900 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 4900 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.