Tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus Pro 9500

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9500 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9500 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 9500 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9500 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9500

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9500 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9500, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 9500 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Pro 9500

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9500 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 9500 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9500 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson Stylus Pro 9500 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9500 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9500, phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9500 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 9500, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 9500 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9500 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 9500 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 9500 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 9500 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 9500 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 9500 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Pro 9500 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 9500 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 9500 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 9500 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 9500.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 9500

– Với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus Pro 9500 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 9500 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Pro 9500 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.