Tải và cấu hình driver máy in Epson Stylus SX445W

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX445W và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX445W cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus SX445W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus SX445W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus SX445W

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus SX445W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus SX445W, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus SX445W thì bạn cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus SX445W

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX445W lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX445W của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải xuống phần mềm setup máy in Epson Stylus SX445W sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus SX445W có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus SX445W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX445W, phần mềm driver máy in Epson Stylus SX445W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX445W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX445W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus SX445W hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX445W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX445W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus SX445W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX445W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX445W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX445W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX445W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX445W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX445W tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX445W.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus SX445W

– Với hệ điều hành Windows sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX445W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX445W vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus SX445W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.