Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson EMP-7350

Bạn đang muốn lấy về phần mềm setup máy in Epson EMP-7350, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-7350 và setup driver máy in Epson EMP-7350 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-7350 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-7350 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7350

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson EMP-7350 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver setup máy in Epson EMP-7350, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson EMP-7350 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-7350

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson EMP-7350 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7350 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver setup máy in Epson EMP-7350 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson EMP-7350 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson EMP-7350 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7350, driver cài đặt máy in Epson EMP-7350 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7350, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7350 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson EMP-7350 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7350 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7350 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-7350 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7350 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7350 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-7350 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson EMP-7350 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EMP-7350 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7350 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải xuống tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7350.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7350

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7350 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson EMP-7350 vào folder Application để cài driver máy in Epson EMP-7350 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.