Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson L200

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson L200 và cấu hình driver setup máy in Epson L200 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson L200 là phần mềm dùng để setup máy in Epson L200 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson L200

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson L200 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson L200, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson L200 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson L200

Nếu như bạn không cài phần mềm cấu hình máy in Epson L200 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson L200 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson L200 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson L200 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson L200 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson L200, driver máy in Epson L200 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson L200, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson L200 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson L200 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson L200 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson L200 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson L200 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson L200 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson L200 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson L200 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson L200 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson L200 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson L200 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson L200.

Cách setup phần mềm phần mềm máy in Epson L200

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson L200 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson L200 vào folder Application để cài driver máy in Epson L200 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.