Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson PhotoPC 2100Z

Có phải bạn đang muốn cách lấy phần mềm driver máy in Epson PhotoPC 2100Z, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson PhotoPC 2100Z và setup driver máy in Epson PhotoPC 2100Z cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson PhotoPC 2100Z là phần mềm dùng để setup máy in Epson PhotoPC 2100Z khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson PhotoPC 2100Z

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson PhotoPC 2100Z khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson PhotoPC 2100Z, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson PhotoPC 2100Z thì chúng ta cần tải về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson PhotoPC 2100Z

Nếu như bạn không cài driver máy in Epson PhotoPC 2100Z lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson PhotoPC 2100Z của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson PhotoPC 2100Z sau đó tiến hành setup.

Driver Epson PhotoPC 2100Z có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson PhotoPC 2100Z là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson PhotoPC 2100Z, phần mềm cài đặt máy in Epson PhotoPC 2100Z sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson PhotoPC 2100Z, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson PhotoPC 2100Z và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson PhotoPC 2100Z hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson PhotoPC 2100Z không thể in ấn được.

Tải Driver Epson PhotoPC 2100Z về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson PhotoPC 2100Z hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson PhotoPC 2100Z hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson PhotoPC 2100Z cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson PhotoPC 2100Z cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson PhotoPC 2100Z hỗ trợ Windows 10

Driver Epson PhotoPC 2100Z hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson PhotoPC 2100Z tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson PhotoPC 2100Z.

Hướng dẫn cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson PhotoPC 2100Z

– Với hệ điều hành Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson PhotoPC 2100Z lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson PhotoPC 2100Z vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson PhotoPC 2100Z như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.