Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 600

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus COLOR 600 và setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 600 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 600 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 600

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 600, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 600 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus COLOR 600

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 600 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 600 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 600 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 600, driver setup máy in Epson Stylus COLOR 600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 600 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 600 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus COLOR 600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus COLOR 600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 600 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus COLOR 600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 600.

Cách cấu hình driver máy in Epson Stylus COLOR 600

– Đối với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus COLOR 600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus COLOR 600 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.