Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus N11

Cách tải driver máy in Epson Stylus N11 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus N11 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus N11 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus N11 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus N11

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus N11 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus N11, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus N11 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus N11

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus N11 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus N11 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải xuống driver máy in Epson Stylus N11 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus N11 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus N11 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus N11, driver máy in Epson Stylus N11 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus N11, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus N11 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus N11 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus N11 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus N11 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus N11 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus N11 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus N11 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus N11 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus N11 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus N11 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus N11 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus N11.

Hướng dẫn setup phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus N11

– Với Windows sau khi cách lấy về bạn được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver cài đặt máy in Epson Stylus N11 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus N11 vào folder Application để cài driver cài đặt máy in Epson Stylus N11 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.