Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus NX127

Cách tải driver cài đặt máy in Epson Stylus NX127 và setup phần mềm setup máy in Epson Stylus NX127 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus NX127 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus NX127 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX127

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus NX127 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX127, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus NX127 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus NX127

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus NX127 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus NX127 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải driver cấu hình máy in Epson Stylus NX127 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus NX127 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Stylus NX127 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus NX127, driver cài đặt máy in Epson Stylus NX127 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus NX127, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus NX127 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus NX127 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus NX127 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus NX127 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus NX127 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus NX127 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus NX127 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus NX127 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus NX127 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus NX127 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus NX127 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus NX127.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson Stylus NX127

– Với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus NX127 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus NX127 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus NX127 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.