Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo EX và cài đặt driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo EX cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo EX là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus Photo EX khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo EX

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo EX thì chúng ta cần cách lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo EX

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo EX của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo EX sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo EX có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo EX là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo EX, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo EX, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo EX và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo EX hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo EX không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo EX về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo EX hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo EX hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo EX cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Photo EX cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo EX hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo EX hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo EX tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo EX.

Cách cài đặt driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo EX

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo EX lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo EX vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Photo EX như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.