Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX650

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo PX650 và cấu hình driver máy in Epson Stylus Photo PX650 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Photo PX650 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX650 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX650

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson Stylus Photo PX650 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX650, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX650 thì bạn cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo PX650

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX650 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo PX650 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là download driver máy in Epson Stylus Photo PX650 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo PX650 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo PX650 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX650, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo PX650 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo PX650, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo PX650 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX650 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo PX650 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo PX650 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo PX650 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo PX650 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo PX650 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo PX650 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo PX650 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo PX650 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo PX650 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo PX650.

Hướng dẫn cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo PX650

– Với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo PX650 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo PX650 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo PX650 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.