Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX600

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX600 và setup driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX600 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX600 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX600 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX600

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX600 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX600, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo RX600 thì chúng ta cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX600

Nếu như chúng ta không cài driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX600 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX600 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus Photo RX600 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo RX600 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX600 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX600, driver setup máy in Epson Stylus Photo RX600 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX600, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX600 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver setup máy in Epson Stylus Photo RX600 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX600 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX600 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo RX600 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX600 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX600 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX600 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX600 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo RX600 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX600 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX600.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX600

– Đối với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo RX600 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver setup máy in Epson Stylus Photo RX600 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX600 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.