Tải và cấu hình phần mềm máy in Epson WorkForce DS-510N

Cách tải driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-510N và cấu hình driver máy in Epson WorkForce DS-510N cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson WorkForce DS-510N là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce DS-510N khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-510N

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson WorkForce DS-510N khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson WorkForce DS-510N, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson WorkForce DS-510N thì bạn cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson WorkForce DS-510N

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-510N lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce DS-510N của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-510N sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson WorkForce DS-510N có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce DS-510N là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-510N, driver cài đặt máy in Epson WorkForce DS-510N sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce DS-510N, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce DS-510N và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson WorkForce DS-510N hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce DS-510N không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce DS-510N về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson WorkForce DS-510N hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce DS-510N hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce DS-510N cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce DS-510N cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson WorkForce DS-510N hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce DS-510N hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce DS-510N tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce DS-510N.

Cách cấu hình phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce DS-510N

– Với Windows OS sau khi lấy về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver setup máy in Epson WorkForce DS-510N lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce DS-510N vào folder Application để cài driver máy in Epson WorkForce DS-510N như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.