Tải và setup driver máy in Epson AcuLaser C2800

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2800 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser C2800 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C2800 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson AcuLaser C2800 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2800

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson AcuLaser C2800 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver setup máy in Epson AcuLaser C2800, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson AcuLaser C2800 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser C2800

Nếu như bạn không cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C2800 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C2800 của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver máy in Epson AcuLaser C2800 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson AcuLaser C2800 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2800 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2800, driver máy in Epson AcuLaser C2800 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C2800, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2800 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm setup máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2800 hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C2800 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C2800 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C2800 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C2800 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C2800 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C2800 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson AcuLaser C2800 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser C2800 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C2800 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C2800.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2800

– Đối với Windows OS sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser C2800 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm driver máy in Epson AcuLaser C2800 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C2800 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.