Tải và setup driver máy in Epson AcuLaser C2900

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser C2900 và setup driver setup máy in Epson AcuLaser C2900 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser C2900 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser C2900 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C2900

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson AcuLaser C2900 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser C2900, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cài đặt máy in Epson AcuLaser C2900 thì bạn cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser C2900

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson AcuLaser C2900 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser C2900 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy driver máy in Epson AcuLaser C2900 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson AcuLaser C2900 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2900 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2900, driver setup máy in Epson AcuLaser C2900 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser C2900, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser C2900 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2900 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser C2900 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser C2900 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser C2900 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser C2900 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser C2900 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser C2900 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser C2900 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson AcuLaser C2900 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser C2900 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser C2900.

Cách cấu hình phần mềm setup máy in Epson AcuLaser C2900

– Với Windows OS sau khi lấy về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson AcuLaser C2900 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson AcuLaser C2900 vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser C2900 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.