Tải và setup driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Cách tải driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition thì bạn cần download và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition, driver setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition

– Với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải về về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm setup máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus Pro 3800 Portrait Edition như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.