Tải và setup driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520

Cách tải phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 là phần mềm dùng để setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4520

Bạn sẽ phải cài phần mềm máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại driver cấu hình máy in Epson WorkForce Pro WP-4520, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 thì chúng ta cần tải xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520

Nếu như bạn không cài driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4520 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4520, driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson WorkForce Pro WP-4520, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm driver máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4520 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson WorkForce Pro WP-4520 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4520 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson WorkForce Pro WP-4520 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson WorkForce Pro WP-4520 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4520 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson WorkForce Pro WP-4520 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson WorkForce Pro WP-4520 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson WorkForce Pro WP-4520.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson WorkForce Pro WP-4520 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.