Tải và setup phần mềm máy in Epson AcuLaser CX29

Cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX29 và setup driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX29 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson AcuLaser CX29 là phần mềm dùng để setup máy in Epson AcuLaser CX29 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX29

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson AcuLaser CX29 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser CX29, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm setup máy in Epson AcuLaser CX29 thì chúng ta cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson AcuLaser CX29

Nếu như bạn không cài phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX29 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser CX29 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy xuống phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX29 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson AcuLaser CX29 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson AcuLaser CX29 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX29, phần mềm cài đặt máy in Epson AcuLaser CX29 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser CX29, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser CX29 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver máy in Epson AcuLaser CX29 hoặc phần mềm driver máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser CX29 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser CX29 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson AcuLaser CX29 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser CX29 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser CX29 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser CX29 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser CX29 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser CX29 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser CX29 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser CX29.

Cách cấu hình phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser CX29

– Với hệ điều hành Windows sau khi tải xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson AcuLaser CX29 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson AcuLaser CX29 vào folder Application để cài driver máy in Epson AcuLaser CX29 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.