Tải và setup phần mềm máy in Epson EMP-3000

Có phải bạn đang muốn lấy về driver máy in Epson EMP-3000, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-3000 và cấu hình driver máy in Epson EMP-3000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EMP-3000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EMP-3000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm driver máy in Epson EMP-3000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson EMP-3000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-3000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson EMP-3000 thì chúng ta cần lấy và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson EMP-3000

Nếu như chúng ta không cài driver setup máy in Epson EMP-3000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-3000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải về driver setup máy in Epson EMP-3000 sau đó tiến hành cấu hình.

Driver Epson EMP-3000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-3000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-3000, driver cấu hình máy in Epson EMP-3000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-3000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-3000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-3000 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-3000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-3000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EMP-3000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-3000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-3000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EMP-3000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-3000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-3000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-3000 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-3000.

Hướng dẫn setup driver setup máy in Epson EMP-3000

– Với Windows OS sau khi lấy xuống về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy xuống, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson EMP-3000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-3000 vào folder Application để cài phần mềm setup máy in Epson EMP-3000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.