Tải và setup phần mềm máy in Epson EMP-7000

Có phải bạn đang muốn lấy phần mềm driver máy in Epson EMP-7000, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver setup máy in Epson EMP-7000 và setup driver cấu hình máy in Epson EMP-7000 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson EMP-7000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson EMP-7000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm setup máy in Epson EMP-7000

Bạn sẽ cần cài đặt phần mềm máy in Epson EMP-7000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson EMP-7000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson EMP-7000 thì chúng ta cần tải xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson EMP-7000

Nếu như bạn không cài driver cài đặt máy in Epson EMP-7000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EMP-7000 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver cấu hình máy in Epson EMP-7000 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson EMP-7000 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson EMP-7000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EMP-7000, driver cài đặt máy in Epson EMP-7000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EMP-7000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EMP-7000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cấu hình máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson EMP-7000 hoặc phần mềm setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EMP-7000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EMP-7000 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson EMP-7000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EMP-7000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EMP-7000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson EMP-7000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EMP-7000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson EMP-7000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EMP-7000 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và tải tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EMP-7000.

Hướng dẫn setup phần mềm cài đặt máy in Epson EMP-7000

– Đối với Windows OS sau khi lấy về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson EMP-7000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi tải xuống về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EMP-7000 vào folder Application để cài phần mềm phần mềm máy in Epson EMP-7000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.