Tải và setup phần mềm máy in Epson GT-8000

Cách tải phần mềm phần mềm máy in Epson GT-8000 và cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson GT-8000 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson GT-8000 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson GT-8000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver setup máy in Epson GT-8000

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson GT-8000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson GT-8000, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson GT-8000 thì chúng ta cần tải và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson GT-8000

Nếu như chúng ta không cài phần mềm setup máy in Epson GT-8000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GT-8000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải driver máy in Epson GT-8000 sau đó tiến hành cài đặt.

Phần mềm driver Epson GT-8000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson GT-8000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GT-8000, phần mềm cấu hình máy in Epson GT-8000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GT-8000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GT-8000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson GT-8000 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson GT-8000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GT-8000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson GT-8000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GT-8000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GT-8000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson GT-8000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson GT-8000 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson GT-8000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GT-8000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách lấy phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GT-8000.

Hướng dẫn cấu hình driver cấu hình máy in Epson GT-8000

– Đối với Windows OS sau khi tải về về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson GT-8000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách tải về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson GT-8000 vào folder Application để cài driver máy in Epson GT-8000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.