Tải và setup phần mềm máy in Epson LQ-2500+

Bạn đang muốn lấy về phần mềm phần mềm máy in Epson LQ-2500+, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver cài đặt máy in Epson LQ-2500+ và setup phần mềm driver máy in Epson LQ-2500+ cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson LQ-2500+ là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson LQ-2500+ khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-2500+

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson LQ-2500+ khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm cấu hình máy in Epson LQ-2500+, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm cấu hình máy in Epson LQ-2500+ thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-2500+

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson LQ-2500+ lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson LQ-2500+ của bạn. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là tải phần mềm setup máy in Epson LQ-2500+ sau đó tiến hành setup.

Driver Epson LQ-2500+ có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson LQ-2500+ là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson LQ-2500+, phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-2500+ sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson LQ-2500+, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson LQ-2500+ và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm cài đặt máy in.

– Thiếu driver cấu hình máy in Epson LQ-2500+ hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson LQ-2500+ không thể in ấn được.

Tải Driver Epson LQ-2500+ về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson LQ-2500+ hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson LQ-2500+ hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson LQ-2500+ cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson LQ-2500+ cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson LQ-2500+ hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson LQ-2500+ hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson LQ-2500+ tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson LQ-2500+.

Hướng dẫn setup phần mềm driver máy in Epson LQ-2500+

– Với Windows OS sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm cài đặt máy in Epson LQ-2500+ lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson LQ-2500+ vào folder Application để cài driver cấu hình máy in Epson LQ-2500+ như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.