Tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus COLOR 400

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 400 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 400 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson Stylus COLOR 400 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 400

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus COLOR 400, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 400 thì chúng ta cần cách lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson Stylus COLOR 400

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus COLOR 400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus COLOR 400 của chúng ta. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 400 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus COLOR 400 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus COLOR 400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 400, driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus COLOR 400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus COLOR 400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus COLOR 400 hoặc phần mềm cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus COLOR 400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus COLOR 400 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus COLOR 400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus COLOR 400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus COLOR 400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus COLOR 400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus COLOR 400 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus COLOR 400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus COLOR 400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải xuống phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus COLOR 400.

Cách cài đặt driver máy in Epson Stylus COLOR 400

– Đối với Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cấu hình máy in Epson Stylus COLOR 400 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus COLOR 400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.