Tải và setup phần mềm máy in Epson Stylus SX115

Cách tải driver cấu hình máy in Epson Stylus SX115 và setup driver setup máy in Epson Stylus SX115 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus SX115 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Stylus SX115 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson Stylus SX115

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Stylus SX115 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX115, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Stylus SX115 thì bạn cần tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX115

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus SX115 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus SX115 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver máy in Epson Stylus SX115 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus SX115 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus SX115 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus SX115, phần mềm setup máy in Epson Stylus SX115 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus SX115, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus SX115 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm phần mềm máy in.

– Thiếu driver cài đặt máy in Epson Stylus SX115 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus SX115 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus SX115 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus SX115 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus SX115 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus SX115 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson Stylus SX115 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus SX115 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus SX115 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus SX115 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus SX115.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson Stylus SX115

– Đối với Windows OS sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Stylus SX115 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Stylus SX115 vào folder Application để cài driver máy in Epson Stylus SX115 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.