Tải và setup phần mềm máy in Epson SureColor SC-F6000

Cách tải driver setup máy in Epson SureColor SC-F6000 và cấu hình driver máy in Epson SureColor SC-F6000 cho hệ điều hành Windows, Mac.

Driver máy in Epson SureColor SC-F6000 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson SureColor SC-F6000 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-F6000

Bạn sẽ phải cài đặt driver máy in Epson SureColor SC-F6000 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-F6000, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-F6000 thì chúng ta cần cách tải và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson SureColor SC-F6000

Nếu như bạn không cài phần mềm phần mềm máy in Epson SureColor SC-F6000 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson SureColor SC-F6000 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy driver cài đặt máy in Epson SureColor SC-F6000 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson SureColor SC-F6000 có chức năng gì?

– Phần mềm driver máy in Epson SureColor SC-F6000 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-F6000, driver máy in Epson SureColor SC-F6000 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson SureColor SC-F6000, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson SureColor SC-F6000 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-F6000 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson SureColor SC-F6000 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson SureColor SC-F6000 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson SureColor SC-F6000 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson SureColor SC-F6000 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson SureColor SC-F6000 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson SureColor SC-F6000 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson SureColor SC-F6000 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson SureColor SC-F6000 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson SureColor SC-F6000 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang download phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson SureColor SC-F6000.

Cách cấu hình driver máy in Epson SureColor SC-F6000

– Đối với Windows sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách lấy, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson SureColor SC-F6000 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cài đặt máy in Epson SureColor SC-F6000 vào folder Application để cài driver setup máy in Epson SureColor SC-F6000 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.