Tải về và cài đặt driver máy in Epson AcuLaser M2400

Cách tải phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M2400 và cài đặt phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M2400 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson AcuLaser M2400 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson AcuLaser M2400 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver cài đặt máy in Epson AcuLaser M2400

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson AcuLaser M2400 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson AcuLaser M2400, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M2400 thì chúng ta cần lấy xuống và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M2400

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson AcuLaser M2400 lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson AcuLaser M2400 của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là download driver setup máy in Epson AcuLaser M2400 sau đó tiến hành cấu hình.

Phần mềm driver Epson AcuLaser M2400 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M2400 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M2400, phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M2400 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson AcuLaser M2400, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson AcuLaser M2400 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua phần mềm driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M2400 hoặc phần mềm phần mềm máy in bị lỗi thì máy in Epson AcuLaser M2400 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson AcuLaser M2400 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson AcuLaser M2400 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson AcuLaser M2400 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson AcuLaser M2400 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson AcuLaser M2400 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson AcuLaser M2400 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson AcuLaser M2400 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson AcuLaser M2400 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson AcuLaser M2400.

Hướng dẫn setup driver máy in Epson AcuLaser M2400

– Đối với Windows OS sau khi lấy xuống về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa download, mở chương trình tự động cài phần mềm setup máy in Epson AcuLaser M2400 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi download về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm phần mềm máy in Epson AcuLaser M2400 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson AcuLaser M2400 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.