Tải về và cài đặt driver máy in Epson Artisan 630

Cách tải phần mềm setup máy in Epson Artisan 630 và cài đặt driver máy in Epson Artisan 630 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson Artisan 630 là phần mềm dùng để setup máy in Epson Artisan 630 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Artisan 630

Bạn sẽ cần cài driver máy in Epson Artisan 630 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Artisan 630, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver cấu hình máy in Epson Artisan 630 thì chúng ta cần lấy và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Artisan 630

Nếu như bạn không cài phần mềm setup máy in Epson Artisan 630 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Artisan 630 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là lấy phần mềm phần mềm máy in Epson Artisan 630 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Artisan 630 có chức năng gì?

– Phần mềm driver cấu hình máy in Epson Artisan 630 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Artisan 630, driver cài đặt máy in Epson Artisan 630 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Artisan 630, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Artisan 630 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Artisan 630 hoặc phần mềm cài đặt máy in bị lỗi thì máy in Epson Artisan 630 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Artisan 630 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Artisan 630 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Artisan 630 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Artisan 630 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Artisan 630 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Artisan 630 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Artisan 630 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Artisan 630 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Artisan 630.

Cách cài đặt driver máy in Epson Artisan 630

– Đối với Windows OS sau khi cách tải về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa tải, mở chương trình tự động cài driver cấu hình máy in Epson Artisan 630 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson Artisan 630 vào folder Application để cài phần mềm cài đặt máy in Epson Artisan 630 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.