Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson EH-TW6000W

Bạn đang muốn cách lấy driver máy in Epson EH-TW6000W, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson EH-TW6000W và cấu hình phần mềm setup máy in Epson EH-TW6000W cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson EH-TW6000W là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson EH-TW6000W khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm driver máy in Epson EH-TW6000W

Bạn sẽ phải cài đặt phần mềm máy in Epson EH-TW6000W khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6000W, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson EH-TW6000W thì bạn cần download và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6000W

Nếu như chúng ta không cài phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6000W lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson EH-TW6000W của chúng ta. Tất cả mọi việc chúng ta phải làm chỉ là lấy về phần mềm cài đặt máy in Epson EH-TW6000W sau đó tiến hành setup.

Driver Epson EH-TW6000W có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm setup máy in Epson EH-TW6000W là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson EH-TW6000W, phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6000W sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson EH-TW6000W, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson EH-TW6000W và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm setup máy in Epson EH-TW6000W hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson EH-TW6000W không thể in ấn được.

Tải Driver Epson EH-TW6000W về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson EH-TW6000W hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson EH-TW6000W hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson EH-TW6000W cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson EH-TW6000W cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson EH-TW6000W hỗ trợ Windows 10

Driver Epson EH-TW6000W hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson EH-TW6000W tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, bạn có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và download tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy xuống driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson EH-TW6000W.

Cách cấu hình driver cấu hình máy in Epson EH-TW6000W

– Với Windows OS sau khi tải về chúng ta được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa tải xuống, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson EH-TW6000W lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy xuống về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson EH-TW6000W vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson EH-TW6000W như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.