Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson GP-M831

Nếu bạn đang muốn tải về driver cấu hình máy in Epson GP-M831, bài viết này chúng tôi chia sẻ cách tải driver máy in Epson GP-M831 và cài đặt phần mềm cấu hình máy in Epson GP-M831 cho hệ điều hành Windows, Mac OS X, Linux.

Driver máy in Epson GP-M831 là phần mềm dùng để setup máy in Epson GP-M831 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và setup phần mềm phần mềm driver máy in Epson GP-M831

Bạn sẽ phải cài driver máy in Epson GP-M831 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson GP-M831, hoặc nếu chúng ta muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson GP-M831 thì bạn cần tải về và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm setup máy in Epson GP-M831

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson GP-M831 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson GP-M831 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách lấy driver cài đặt máy in Epson GP-M831 sau đó tiến hành setup.

Driver Epson GP-M831 có chức năng gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson GP-M831 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson GP-M831, driver máy in Epson GP-M831 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson GP-M831, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson GP-M831 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver cài đặt máy in.

– Thiếu phần mềm cài đặt máy in Epson GP-M831 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson GP-M831 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson GP-M831 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson GP-M831 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson GP-M831 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson GP-M831 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải phần mềm Epson GP-M831 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson GP-M831 hỗ trợ Windows 10

Driver Epson GP-M831 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson GP-M831 tại đây

Lưu ý: Nếu link trên bị lỗi, chúng ta có thể vào trang https://www.epson.com.vn/Support/Printers/sh/s1 để tìm và lấy về tại trang chủ Epson.com.vn

* Bạn sẽ được chuyển tới trang cách tải phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson GP-M831.

Hướng dẫn cấu hình driver máy in Epson GP-M831

– Đối với Windows sau khi cách lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson GP-M831 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Đối với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver máy in Epson GP-M831 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson GP-M831 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.