Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 790

Cách tải driver setup máy in Epson Stylus Photo 790 và cài đặt phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 790 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 790 là phần mềm dùng để cấu hình máy in Epson Stylus Photo 790 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 790

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 790 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành bạn cũng phải cài lại phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 790, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có driver máy in Epson Stylus Photo 790 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo 790

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 790 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 790 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải về phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 790 sau đó tiến hành setup.

Phần mềm driver Epson Stylus Photo 790 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 790 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 790, driver máy in Epson Stylus Photo 790 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 790, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 790 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 790 hoặc driver máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 790 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 790 về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 790 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 790 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 790 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 790 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

– Driver Epson Stylus Photo 790 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo 790 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 790 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về phần mềm chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 790.

Cách cài đặt phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 790

– Đối với Windows OS sau khi tải về về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa lấy, mở chương trình tự động cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 790 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về về chúng ta được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 790 vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 790 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.