Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DCS

Cách tải phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS và cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo 875DCS khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cài đặt phần mềm phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 875DCS

Bạn sẽ cần cài đặt driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo 875DCS, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DCS thì chúng ta cần lấy về và cài driver mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải Driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS

Nếu như chúng ta không cài phần mềm cài đặt máy in Epson Stylus Photo 875DCS lên máy tính Windows hoặc MAC thì chúng ta không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo 875DCS của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là tải driver cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DCS sau đó tiến hành setup.

Driver Epson Stylus Photo 875DCS có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 875DCS, phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo 875DCS sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo 875DCS, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo 875DCS và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS hoặc driver cấu hình máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo 875DCS không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo 875DCS về máy

Các hệ điều hành mà driver Epson Stylus Photo 875DCS hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo 875DCS hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo 875DCS cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo 875DCS cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo 875DCS hỗ trợ Windows 10

Driver Epson Stylus Photo 875DCS hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo 875DCS tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang tải driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo 875DCS.

Hướng dẫn setup phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DCS

– Với Windows OS sau khi lấy về chúng ta được 1 file .exe, bạn kích vào file vừa cách tải, mở chương trình tự động cài driver máy in Epson Stylus Photo 875DCS lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi cách lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng driver cài đặt máy in Epson Stylus Photo 875DCS vào folder Application để cài phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo 875DCS như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.