Tải về và cài đặt phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX680

Cách tải driver máy in Epson Stylus Photo RX680 và setup phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX680 cho hệ điều hành MacBook, Windows.

Driver máy in Epson Stylus Photo RX680 là phần mềm dùng để cài đặt máy in Epson Stylus Photo RX680 khi muốn in ở một máy tính nào đó.

tải và cấu hình phần mềm phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX680

Bạn sẽ cần cài phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX680 khi vừa mới mua máy về, sau khi cài lại hệ điều hành chúng ta cũng phải cài lại driver máy in Epson Stylus Photo RX680, hoặc nếu bạn muốn in ở một máy tính khác chưa có phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX680 thì bạn cần lấy xuống và cài phần mềm mới có thể sử dụng được máy in ở máy đó.

Tải phần mềm driver Epson Stylus Photo RX680

Nếu như chúng ta không cài driver máy in Epson Stylus Photo RX680 lên máy tính Windows hoặc MAC thì bạn không thể sử dụng máy tính đó để đặt lệnh in cho máy in Epson Stylus Photo RX680 của bạn. Tất cả mọi việc bạn phải làm chỉ là cách tải phần mềm setup máy in Epson Stylus Photo RX680 sau đó tiến hành cài đặt.

Driver Epson Stylus Photo RX680 có nhiệm vụ gì?

– Phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX680 là phần mềm trung gian giúp kết nối máy in và máy tính. Khi người dùng đặt lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX680, driver setup máy in Epson Stylus Photo RX680 sẽ có nhiệm vụ chuyển lệnh in tới cho máy in Epson Stylus Photo RX680, sau khi nhận được lệnh in từ máy in Epson Stylus Photo RX680 và thực hiện in hoàn tất, máy in sẽ gửi thông báo trạng thái cho hệ điều hành máy tính thông qua driver setup máy in.

– Thiếu driver máy in Epson Stylus Photo RX680 hoặc driver setup máy in bị lỗi thì máy in Epson Stylus Photo RX680 không thể in ấn được.

Tải Driver Epson Stylus Photo RX680 về máy

Các hệ điều hành mà phần mềm Epson Stylus Photo RX680 hỗ trợ gồm có:

– Driver Epson Stylus Photo RX680 hỗ trợ Windows XP 32 bit và 64 bit

– Phần mềm driver Epson Stylus Photo RX680 cũng hỗ trợ Windows 7 bản 32 bit và 64 bit

– Tải driver Epson Stylus Photo RX680 cho Windows 8/8.1 mọi phiên bản

Driver Epson Stylus Photo RX680 hỗ trợ Windows 10

– Driver Epson Stylus Photo RX680 hỗ trợ Mac OS X

Tải Driver Epson Stylus Photo RX680 tại đây

* Bạn sẽ được chuyển tới trang lấy về driver chính thức, đảm bảo an toàn của máy in Epson Stylus Photo RX680.

Hướng dẫn cấu hình phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX680

– Đối với hệ điều hành Windows sau khi cách tải về bạn được 1 file .exe, chúng ta kích vào file vừa lấy về, mở chương trình tự động cài phần mềm phần mềm máy in Epson Stylus Photo RX680 lê và làm theo hướng dẫn của chương trình.

– Với máy tính Mac, MacBook hoặc máy cài Mac OS X sau khi lấy về bạn được file .dmg, mở file .dmg lên, kéo biểu tượng phần mềm cấu hình máy in Epson Stylus Photo RX680 vào folder Application để cài phần mềm driver máy in Epson Stylus Photo RX680 như cài các ứng dụng MAC bằng file dmg khác.